Privacy policy

 

 

Privacy verklaring van 4 Ur Nails

 

 

 

4 Ur Nails, gevestigd aan

 

Geffenstraat 17

 

6844 HB Arnhem

 

 

 

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring

 

 

 

Contactgegevens:

 

www.4urnails.nl

 

Geffenstraat 17

 

6844 HB Arnhem

 

06-224 073 12

 

 

 

Sandra Bothof is de Functionaris Gegevensbescherming van 4 Ur Nails. Zij is te bereiken via info@4urnails.nl.

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

4 Ur Nails verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

 

- Adresgegevens

 

- Telefoonnummer

 

- E-mailadres

 

 

 

(Persoons)gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 

·       je e-mailadres en geboortedatum wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief/verjaardags e-mail

 

·        je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

·        je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan

 

·        je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van 4 Ur Nails

 

·        je naam word vermeld op de factuur

 

·        je naam wordt gebruikt op je persoonlijke vijlenbox van 4 Ur Nails

 

·        je ingevulde gegevens bij “Bijzonderheden” worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon.

 

·        foto’s van je nagels kunnen worden gebruikt op de website van 4 Ur Nails, op Social Media en in een fotoalbum voor in de nagelstudio.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

4 Ur Nails verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 4 Ur Nails blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

Bewaartermijn

 

4 Ur Nails verwerkt en bewaart je (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je (persoons)gegevens worden verzameld en tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek aan de nagelstudio of tot het moment dat je verzoekt de (persoons)gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de (persoons)gegevens vernietigd. Uw gegevens worden bewaard op de bedrijfspc van 4 Ur Nails, beveiligd door Windows Defender. Daarnaast wordt een hardcopy, getekend exemplaar bewaard van dit registratie- en toestemmingformulier.

 

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt 4 Ur Nails opnieuw om toestemming.

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

4 Ur Nails gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

 

Via de eigenaresse van 4 Ur Nails kan je een verzoek indienen om je (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 4 Ur Nails zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door 4 Ur Nails en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij 4 Ur Nails een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar info@4urnails.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 4 Ur Nails wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

4 Ur Nails neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met 4 Ur Nails, Info@4urnails.nl